Societat

Treballem per a ser la veu d’una societat que vol llibertat.

Tradició

Conreem d’a on venim, per a saber qui som.

Denúncia social

Allà a on estiguen en perill els drets d’un sol valencià, allí estarem nosatros.

Formació

Perque un poble cult és un poble lliure, fomentem i organisem cursos i seminaris.

Últimes publicacions

El descobriment causà gran revol  i pronte la noticia aplegà a tots els racons , no només d'Espanya sino també del païs veï. I fon des de França a…

Llegir més