Asperger 12 mesos 12 causes.

El 18 de febrer es el dia internacional del Síndrome de Asperger i En Moviment li dedica este mes.
El Síndrome de Asperger és un trastorn del neurodesarrollo que afecta a les relacions socials, a la comunicació i el llenguage, a la capacitat motora i a les activitats i interessos de l’individu en este Síndrome, pese a que l’inteligència és normal (i fins i tot per damunt de la mija). S’engloba dins del trastorn de l’espectre autiste.
#12mesos12causes
#febrerasperger
#enNormesdElPuig #EnMoviment

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *