Written by Billy

Fan falta valents

El descobriment causà gran revol  i pronte la noticia aplegà a tots els racons , no només d'Espanya sino també del païs veï. I fon des de França a…