Ideari

Es precis saber que per a que prospere Valencia, primer hem de sentir-la, ¡sentir-nos valencians! Sense una consciencia de lo que eres, no pots proyectar lo que seras. La millor manera de fer-ho es estar orgullosos i mostrar-ho als demes en total naturalitat, des del respecte i la tolerancia que sempre nos ha caracterisat. La manifestacio externa d’orgull, contagia. Sense manifestacio externa i coherent d’orgull a tots els que nos rodegen, desapareixerem.

Tambe creem que per a poder fer una societat millor i mes cohexionada, hem de remar tots cap a una mateixa direccio. Uns minims d’identitat i respecte que faran que qualsevol cosa que se proponga la nostra societat plural, puga fer-se realitat.

En Moviment naix de l’esperit de conciliacio, superacio i retrobament de la Convencio Valencianista, assumint com a propi el Document Marc “Consens per al Futur“.